Betingelser for brug


Adgang til og brug af dette site er givet af STRONG under følgende betingelser:

1. Ved at bruge thomsonstb.net accepterer du at være juridisk bundet af disse vilkår, som træder i kraft straks på din første brug af thomsonstb.net. Hvis du ikke accepterer at være juridisk bundet af alle de følgende betingelser bedes du ikke gå ind på eller anvende thomsonstb.net.

2. STRONG kan ændre disse vilkår når som helst ved at sende ændringer online.

Brug af thomsonstb.net

3. Du må ikke kopiere, reproducere, genudsende, downloade, sende, broadcaste, overføre, gøre til rådighed for offentligheden, eller på anden måde bruge indholdet af thomsonstb.net på nogen måde undtagen til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Du er også enig i ikke at tilpasse, ændre eller skabe afledte værker fra noget thomsonstb.net  indhold undtagen til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Enhver anden brug af thomsonstb.net indhold kræver forudgående skriftlig tilladelse fra STRONG.

4. Du accepterer at bruge thomsonstb.net til lovlige formål, og på en måde, der ikke krænker de rettigheder, begrænser eller hindrer andres brug og nydelse af thomsonstb.net Forbudt adfærd omfatter chikanerende- eller angst- eller ulempe skabende adfærd overfor enhver person, videregivende obskønt eller stødende indhold eller forstyrrelse af den normale strøm af dialog på thomsonstb.net.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

5. Indholdet af thomsonstb.net, herunder de oplysninger, produkter,  billeder, logoer og ikoner angående eller vedrørende THOMSON, dets produkter og tjenester, leveres "SOM DEN ER" og på "findes" grundlag uden nogen forklaringer eller nogen form for garanti, der stilles (enten eksplicit eller implicit ved lov), hvor det er tilladt ved lov, herunder underforståede garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.

6. Under ingen omstændigheder vil THOMSON være ansvarlig for nogen af følgende tab eller skader (uanset om sådanne tab, hvis dette er foreskrevet, forudsigelige, kendte eller andet): (a) tab af data (b) tab af indtægter eller forventet fortjeneste, (c) tab af Arbejde (d) tab af mulighed (e) tab af goodwill eller skade på omdømmet (f) tab af tredjemand, eller (g) enhver indirekte, følgeskader særlige eller eksemplariske skader som følge af anvendelse af thomsonstb.net, uanset hvilken form for handling.

7. STRONG garanterer ikke, at funktioner i indholdet af  thomsonstb.net vil være uafbrudt eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at thomsonstb.net eller den server, der gør den tilgængelig er fri for virus eller fejl.

Intellectual Property

8. De navne, billeder og logoer der identificerer THOMSON eller tredjemand, og deres produkter og tjenester er underlagt ophavsret, Design rettigheder og er varemærker af THOMSON og  eller tredjepart.