Отпечатък

STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josef-Kai 1
1010 Wien
Österreich

Фирмен регистър: FN 248817 h
UID номер: ATU 58173988

CEO: Халед Дебс

Изявление за защита на данните:

С настоящото Ви посрещам в нашия сайт и ви благодаря за интереса към нашата компания. За да Ви успокоим за изпозването на личната Ви информация, ние искаме да опишем какво и как се случва с Вашата информация и кои мерки за сигурност са използвани от наша страна. В допълнение, ние ще ви информираме за правната страна на обработка на тези данни.

Връзки към други доставчици:

Чрез нашите сайтове можете да стигнете до връзки към сайтове на други компании в ясно обозначени форми. Ние не сме в състояние да поемем отговорност за съдържанието, защита на личните данни или концепцията за сигурността на данните в тези сайтове.

Политика на сигурност:

В момента има инсталирани подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, записани от нашите служители / клиенти / доставчици, чрез случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп на неоторизирани лица. Нашето ниво на сигурност е постоянно проверявано чрез сътрудничество с външни експерти по сигурността, и подобрено, за да отговаря на най-новите стандарти за сигурност.